FANDOM


Jan en Alleman is het café van Peter Van den Bossche en Mathias Moelaert. Het is gelegen in Mechelen aan de Dijle. Dit is het huidige vaste stamcafé van de familie en hun vrienden en kennissen. Boven het café bevindt zich het appartement van Jan Van den Bossche. Er was vroeger ook een tweede, ietwat kleiner appartement boven het café. Daar heeft Rita Van den Bossche een tijdje gewoond.

Algemene Informatie

De Jan en Alleman is een café dat sinds Aflevering 3650 (22 september 2007) te zien is en een belangrijk onderdeel uitmaakt van de verhaallijnen.

Personeelsleden

Het café behoorde vroeger toe aan Dimitri Roels. Toen Rita Van den Bossche er kwam werken, werd het al snel de vaste stamcafé van de familie Van den Bossche. Wanneer Dimi besloot zijn café te verkopen, kreeg Jan het idee om het over te kopen, samen met Maarten Van den Bossche en Rita. Het oorspronkelijke idee was om van het café een brasserie te maken, maar dit idee werd niet uitgevoerd. Wanneer zowel Dimi als Rita duidelijk maken dat ze hun werk in het café zullen afbouwen, worden Niko Schuurmans en Roos Sterckx aangenomen.

Na verloop van tijd trekt Maarten zich terug uit de zaak en vertrekt ook Roos. Rita blijft nog lange tijd aandeelhouder, maar werkt niet langer in het café. Uiteindelijk verkoopt zij haar aandelen aan Niko en wordt hij mede-eigenaar. Wanneer Niko ook besluit ermee te stoppen, wordt hij vervangen door Agnes Moelaert, maar blijft hij wel aandeelhouder. Sindsdien springt ook Mathias Moelaert geregeld in om Jan uit de nood te helpen. Wanneer Faroud Kir stopt met zijn job als Geheim Agent, gaat hij wat later aan de slag in het café van Jan.

In het najaar van 2016 neemt Agnes ontslag in het café wanneer ze terug in Frankrijk gaat wonen. Jan en Faroud krijgen de hulp van Emma Verdonck. Na een tijdje nemen zowel Faroud als Emma tegelijkertijd ontslag en zit Jan zonder personeel. Viv Neyskens neemt hun plaats in. Na het vertrek van Viv neemt Jan Amelie De Wulf aan als nieuwe barvrouw. In het najaar van 2017 koopt Anna Dierckx de Jan & Alleman over op de openbare verkoop van het café.

Aan het einde van 2018 verkoopt Anna het café aan Niko Schuurmans en Mathias Moelaert. Het café is sindsdien eigendom van de Brouwerij van Niko en die wil enkele serieuze veranderingen doorvoeren. Jan besluit zijn ontslag te geven omdat hij de veranderingen niet kan aanvaarden. Jelle Van den Bossche wordt tijdelijk aangenomen als jobstudent. Jan keert nadien terug als barman en hij en Amelie krijgen een tijdje later hulp van kuisvrouw/barvrouw Gloria Theunynck.

In oktober 2019 neemt Niko de beslissing om zijn brouwerij - en bijgevolg ook het café - te verkopen aan Mathias en Peter Van den Bossche. In een poging tot verjonging krijgt Jan de kans om op pensioen te gaan, maar hij geeft gewoon zijn ontslag. Ook Gloria geeft er de brui aan na een conflict met Mathias. Bahar komt vervolgens in hun plaats achter de bar staan. In 2020 geeft ook Amelie haar ontslag en neemt Jonas Versteven haar plaats in. Een tijdje later mag Jan er ook weer aan de slag.

Huidige Personeelsleden

Vorige Personeelsleden

Trivia

  • De buitenopnames van het café vinden plaats aan het Brughuis, gelegen in de Muizenhoekstraat 1 in Mechelen.
  • Anno 2019 is het decor van het café het decor dat het langst in de serie te zien is. 

Foto's

Lees Meer

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.