FANDOM


Jean-Pierre Deleu
Seizoenen 2122 Jean-PierreDeleuPortret
Eerste verschijning Aflevering 4801 - 5 maart 2012
Laatste verschijning Aflevering 4894 - 6 september 2012
Gespeeld door Eric Van Herreweghe
Kinderen Onbekend
Ouders Onbekend
Huidige categorie Vorige Nevenpersonages
Algemene InformatieVerhaallijnenFoto's

Algemene informatie

Jean-Pierre Deleu is een nevenpersonage dat van 5 maart 2012 tot en met 6 september 2012 vertolkt wordt door Eric Van Herreweghe.

Verhaallijnen

Jean-Pierre Deleu wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Algemeen Ziekenhuis na het ontslag van De Valck. Wanneer Victor Praet een relatie begint met Veronique Van den Bossche, vreest Jean-Pierre dat dit voor problemen kan zorgen omdat Veronique van belangenvermenging verdacht kan worden. Veronique besluit om haar ontslag te geven bij de Raad, maar Jean-Pierre betreurt deze beslissing en vraagt of ze terug wil komen.

Na een geheimzinnige vergadering van de Raad van Bestuur, begint Victor te vermoeden dat er iets aan de hand is in het ziekenhuis. Wanneer Jean-Pierre later nog eens een persoonlijke rondleiding geeft aan Luc Parmentier, de hoofdarts van het St.Jan Ziekenhuis, begint hij helemaal achterdochtig te worden. Jean-Pierre probeert hem wijs te maken dat er niets aan de hand is maar wanneer Victor zijn mond voorbijpraat over een eventuele fusie, weet Jean-Pierre dat Veronique hem die informatie gegeven heeft. Jean-Pierre roept Veronique meteen op het matje en de volgende dag kondigt hij de fusie aan in het ziekenhuis.

Niet veel later gaat Jean-Pierre samen met Victor en Parmentier eten in de KomEet om enkele zaken te verklaren. Volgens Jean-Pierre maken ze allebei evenveel kans om medisch directeur te worden van het nieuwe ziekenhuis, maar Victor twijfelt hier enorm aan. Volgens hem is alles al beslist en zal Parmentier de nieuwe hoofdarts worden. Uiteindelijk krijgt dokter Paul Jacobs via een collega-arts een filmpje in handen dat Parmentier in diskrediet brengt en aldus wordt Victor benoemd tot medisch directeur, tot grote frustratie van Jean-Pierre.

Na de affaire met Luc Parmentier wil Jean-Pierre zich wreken door het ontslag te eisen van Paul Jacobs, Linda Desmet, Mieke Van den Bossche en de andere klokkenluiders, onder het mom van een besparingsoperatie. Victor Praet werkt echter een plan uit dat deze besparingen onnodig maakt. Op de Raad van Bestuur komt het tot een hevige confrontatie tussen Jean-Pierre, Victor en Veronique Van den Bossche. Uiteindelijk roept Veronique de andere bestuursleden op tot een vertrouwensstemming over het voorzitterschap van Jean-Pierre. Hij beseft dat zijn positie onhoudbaar is geworden en stapt noodgedwongen op.

Foto's