FANDOM


Seizoen 21

Het proces van Rita Van den Bossche (#2)


De feiten

  • De eerste aanklacht: brandstichting bij nacht met als doel om te doden. Volgens de feiten zou Rita Van den Bossche op de nacht van 24 juni de gebouwen van VDB Electronics in brand hebben gestoken.

Het proces

313558 10150335454442491 12563331 n
294889 10150344004812491 1152663570 n
Page 4e1810adbfcc4fc435541dcbdf747576

In de krant wordt uitgebreid bericht over de brand bij VDB Electronics. In de artikels zijn er twee vaststellingen: Bert Van den Bossche wordt gebombardeerd tot held en Rita Van den Bossche is verdachte nummer één. De autopsie van Rob Gerrits brengt trouwens nieuwe feiten aan het licht. De Van den Bossches moeten in de krant lezen dat er nieuwe bewijzen zijn die Rita in nog nauwere schoentjes brengen. Voor Pierrot Van den Bossche is dit ronduit een slag in het gezicht. Peter Van den Bossche denkt al aan het proces en besluit zijn tante te helpen met juridische bijstand. Ondertussen probeert inspecteur Anita Degeling tijdens de zoveelste ondervraging Rita haar aan het verstand te brengen dat ze het beste kan overgaan tot bekentenissen.

Peter is van mening dat tante Rita een eerlijk proces verdient en hij vertelt aan Marie-Rose De Putter en Anna Dierckx dat hij de gage van advocate Arianne Balencourt betaalt. Bert weet dat hij niet welkom is op de begrafenis van Rob en hij brengt zijn bloemenkrans naar de Jan & Alleman, waar de koffietafel doorgaat. Pierrot heeft het moeilijk om de dood van Rob en de arrestatie van zijn moeder een plaats te geven. Hij beslist Rita te bezoeken in de gevangenis en raadt haar aan de brandstichting en de moord op Rob te bekennen. En Anna blijft pogingen ondernemen om Peter met Bert te verzoenen.

Rita verneemt van advocaat Balencourt dat haar zaak doorverwezen is naar assisen en dat een volksjury over haar lot zal beslissen. Pierrot is ook al op de hoogte, maar hij blijft er opvallend kalm onder. Meer zelfs, hij overweegt om zich burgerlijke partij te stellen om op die manier Rob te verdedigen. Marie-Rose vreest dat Rita zwaar gestraft zal worden tijdens het assisenproces, dat volgende week van start gaat. Tijdens het overleg met haar Arianne neemt Rita trouwens een drastische beslissing. Bert, Jan en Pierrot hebben een dagvaarding gekregen en moeten getuigen op het proces van Rita.

Bert wil met Balencourt bespreken hoe hij zijn getuigenis op het proces het best kan inpassen in haar strategie. Arianne bespreekt met Pierrot en Evy Hermans de strategie die ze wil volgen op het proces van zijn moeder. Pierrot ziet er huizenhoog tegenop om te getuigen, vooral omdat hij niet helemaal overtuigd is van zijn moeders onschuld. Peter daarentegen vraagt zich af of het onderzoek van de politie wel op een degelijke manier is gevoerd. Peter wil tot het uiterste gaan om de onschuld van zijn tante Rita te bewijzen. De onderzoeksrechter heeft echter geen oren naar zijn kritiek op het onderzoek. Anna en Albert Thielens zijn teruggekomen van de zee om het assisenproces van dichtbij te kunnen volgen. Voor Bert is dit alweer een kans om de bomma te beïnvloeden en dat mag Peter al meteen ondervinden. De spanningen tussen Peter en Bert lopen nog op en de beschuldigingen vliegen in het rond.

Het assisenproces tegen Rita gaat van start op 12 september 2011. Er loopt een dubbele aanklacht tegen haar: brandstichting bij nacht met het doel om te doden en de moord op Rob. Anna trekt naar de rechtbank om haar dochter te steunen, maar slaagt er niet in om haar kalmte te bewaren. In de rechtbank gaat het er heftig aan toe tussen Arianne en het openbaar ministerie. In de Jan en Alleman bespreken Peter en Dirk Cockelaere met Jan Van den Bossche de vooruitgang in het proces en speculeren over de mogelijke rol van Bert in de brand.

Marie-Rose wordt tijdens het proces opgeroepen om te getuigen. Hoewel de procureur haar het vuur aan de schenen legt, weigert Marie-Rose haar schoonzus af te schilderen als een monster. Ook Jan moet een getuigenis afleggen en hij laat zich door de procureur verleiden om enkele sneren te geven aan de rijke tak van de familie. Peter en Dirk achten het mogelijk dat er een link is tussen de sabotage van Peters wagen en de brand bij Van den Bossche Electronics. Hun bewijzen zijn echter te zwak en broeden op een nieuw idee. Voor hun tweede poging wordt June Van Damme ingeschakeld om Bert te verleiden, zodat hij haar alles opbiecht. Dit draait ook verkeerd uit en leidt tot niets. Pierrot is opgelucht dat zijn getuigenis achter de rug is en hij probeert zich niet te veel aan te trekken van wat er in de pers over het proces verschijnt. Peter is teleurgesteld omdat hij geen sporen vindt die de onschuld van tante Rita kunnen bewijzen. Hij probeert zijn denkoefening uit te leggen aan de bomma.

Arianne verbiedt Pierrot om nog naar de rechtbank te komen, maar dat is buiten de procureur gerekend die hem oproept om meer te vertellen over de relatie tussen zijn moeder en Rob. Peter achterhaalt dat er geknoeid is met het verslag van de autogarage en dat er bij het ongeval van Trudy wel degelijk kwaad opzet in het spel was. Peter is ervan overtuigd dat Bert zijn auto heeft gesaboteerd en toegang heeft tot zijn mails, maar bewijzen heeft hij niet. Hij licht Gerda Donckers in en zij heeft meteen de daver op het lijf. In de pers wordt Rita afgeschilderd als een koelbloedige moordenares en zowel Jan als Linda Desmet vrezen dat de jury haar zal veroordelen. Tijdens het proces worden Bert en Dimitri Roels opgeroepen om te getuigen. Bart Van den Bossche krijgt in het ziekenhuis het bezoek van Peter en Dirk, die zijn hulp nodig hebben om te bewijzen dat Bert de laptop van Peter heeft gehackt.

Ondertussen houden de procureur en advocate Balencourt hun slotpleidooi op 20 september 2011. Rita wordt door het openbaar ministerie afgeschilderd en wordt een narcistische psychopate genoemd. De procureur wijst tevens de jury erop dat Rita een zeer bedenkelijk verleden heeft en dat ze levenslang moet worden opgesloten. Balencourt vraagt de jury dan weer om mild te zijn en houdt vol dat Rita geen moordenares, geen psychopate en zeker geen gevaar voor de medemens is. Daarna krijgt Rita het woord. Terwijl de tranen over haar wangen lopen, herhaalt Rita nogmaals dat ze niet weet hoe ze de misdrijven heeft kunnen plegen. Maar ze beseft dat haar daden onvergeeflijk zijn en wil hiervoor boeten. Na haar emotionele bekentenis stormt Peter de rechtszaal binnen en zorgt voor heel wat tumult. Hij heeft het bewijs bij dat aantoont dat Bert te maken heeft met de brandstichting en moord.

Jan versiert zijn café voor de thuiskomst van Rita, maar Pierrot vindt het te vroeg om een feestje te organiseren. Er is te veel dat tegen haar pleit en hij wil de beslissing van de rechtbank afwachten. Ook Peter vindt het vreemd dat hij nog geen telefoontje over de vrijlating heeft gekregen van Arianne. Feit is dat ondertussen inspecteur Degeling en de onderzoeksrechter de villa van Bert doorzoeken. Trudy Tack de Rixart de Waremme bezoekt Bart in het ziekenhuis om hem over de verrassende afloop van Rita’s proces in te lichten.

Het pleidooi van Rita

Meneer de voorzitter,
Beste familie,

Ik weet niet goed wat er gebeurd is, maar vooral hoe het allemaal gebeurd is en wat ik gedaan heb, is heel erg verschrikkelijk en dat besef ik ook. Ik vraag ook geen medelijden van u. Integenteel, ik zal boeten voor wat ik heb gedaan, maar ik wil u toch wel zeggen, en dat meen ik ook, dat ik er heel veel spijt van heb. Echt waar, ik ben er kapot van en zeker omdat Rob er niet meer is.

Beste familie, het is heel moeilijk maar ik wil u toch om vergiffenis vragen. Ik heb u voor de zoveelste keer zwaar ontgoocheld, belogen en bedrogen, heel veel pijn gedaan en vooral heel veel verdriet aangedaan. En ik zeg het nog eens: wat ik allemaal veroorzaakt heb, kan niet vergeven worden; niemand kan dat en ik kan ook niet meer goedmaken wat ik heb gedaan. Daarom: neem mij maar terug mee en breng mij naar mijn cel voor altijd. Ik verdien niet beter. Sorry ma'ke. Sorry Pierrot.

De afloop

318317 10150348065537491 2055733150 n

Op woensdag 21 september wordt Rita vrijgelaten. In de Jan en Alleman is de familie samen gekomen voor de komst van Rita. Jan heeft een kleine speech voor zijn zus voorbereid. Rita bedankt de familie extra hard.

Rita brengt Bert een bezoek in het ziekenhuis nadat hij een zelfmoord poging probeerde te plegen, Rita probeert de stekker van Berts ademhalingsapparaat uit te trekken, maar uiteindelijk bedenkt ze zich en komt Mieke op dat moment net binnen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.