FANDOM


Afscheid nemen doet pijn. Ook wanneer het om personages uit Familie gaat. Door de jaren heen kwamen verschillende personages op de meest tragische wijzen aan hun einde: door een ongeluk, moord, ongeneeselijke ziektes, vliegtuigcrashes,... Personages die er al vanaf de eerste aflevering bij waren, gingen heen. Maar ook nieuwe gezichten lieten het loodje. In memoriam: de meest tragische sterfgevallen.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.